Corona maatregelen

UPDATE: 10-09-2020

Als bestuur hebben wij de volgende maatregelengenomen:

  • De kantine zal tot nader order de gehele week gesloten blijven.
  • De kantine is enkel geopend op zaterdag tot 17.00 uur. Er wordt op zaterdag geen alcohol verschonken
  • Het is uitdrukkelijk verboden zelf meegenomen alcohol te nuttigen in de kleedkamers of op het sportpark
  • Er volgt nogmaals een gesprek met de trainers / leiders van de seniorenteams over de Coronaregels m.b.t. de wedstrijden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan zullen hieraan consequenties verbonden worden.

Hoewel ook het publiek langs de velden zich niet aan de regels houdt (er wordt geen 1.5 meter afstand gehouden), blijven we vooralsnog de wedstrijden met publiek spelen. We hopen dat dit bericht en de extra genomen maatregelen effect zullen hebben op het publiek langs de velden. Mocht dit niet zo zijn dan zullen we ook hier aanvullende maatregelen nemen.

De gemeente heeft aangegeven dat alle ingrediënten aanwezig zijn om het virus verder te verspreiden/te laten opbloeien. Als bestuur dragen wij hiervoor de verantwoordelijkheid maar de gemeente heeft aangeven dat zij hierin ook een rol hebben en niet weg moeten kijken. Op korte termijn vindt een gesprek plaats met de gemeente en de vertegenwoordigers van de gemeentelijke voetbalclubs. Mogelijk dat hieruit extra maatregelen of restricties volgen. Als bestuur wachten wij dit af en tot die tijd blijven bovenstaande maatregelen van kracht.

Het spijt ons zeer dat wij als bestuur deze maatregelen hebben moeten nemen maar wij hebben geen andere keus. De gevolgen van Corona en de maatregelen zijn soms discutabel maar zijn er wel ter bescherming van ons allen. De afgelopen maanden hebben we ons met een kleine groep vrijwilligers ingespannen om iedereen weer veilig te laten trainen en voetballen maar uiteindelijk moeten we er met elkaar voor zorgen dat er geen nieuwe situatie komt waarbij er niet meer gesport mag worden en moeten we een ieders gezondheid in de gaten houden.

We nodigen leden uit met ons mee te denken en actief bij te dragen om er voor te zorgen dat we de extra genomen maatregelen weer kunnen versoepelen of opheffen.

Wij willen geen corona besmettingen,

Wij willen graag blijven voetballen,

Wij willen graag het sportpark geopend houden,

Dit wil jij toch ook?

We moeten dit samen doen!!!”

Namens het bestuur van V.V. Achates

UPDATE: 07-08-2020

Helaas hebben we nog steeds te maken met corona en zullen wij hier tijdens het voetballen rekening mee moeten houden. Met de laatste berichtgevingen hebben we onze corona protocollen aangepast (deze zijn onder aan de pagina te vinden). Deze protocollen gaan per direct in en we vragen jullie allemaal om deze goed door te nemen en na te leven. In de komende weke zullen er tevens nog enkele aanpassingen in en om de kantine plaatsvinden om ook de kantine weer te kunnen openen. We streven ernaar om dit voor 23 augustus klaar te hebben. Met deze protocollen hopen we allemaal zo lang mogelijk weer van het voetballen te kunnen genieten. Mocht je in situaties terecht komen of een situatie zien die niet corona-proof is verzoeken we eenieder om elkaar hierop aan te spreken. Hiermee hopen we corona buiten de deur te houden en ons sportpark vooral geopend te kunnen houden. Gebruik je gezond verstand. We moeten het met elkaar doen.

Verzoek voor de ouders om de regels zo goed mogelijk thuis te bespreken met hun kind(eren) waar ze zich aan moeten houden als ze op ons sportpark zijn. 

Wij wensen jullie allemaal veel succes in de komende voorbereiding,

Namens het bestuur, jeugdbestuur en de technische commissies, veel plezier en succes