De Club van 50

De Club van 50 leden (klik voor de lijst met Club van 50 leden)

Inschrijfformulier Club van 50 Achates


Wat is de club van 50?

De club van 50 is een initiatief opgericht door een aantal enthousiaste en betrokken leden
van Achates met als doel middelen te verwerven om af en toe iets extra’s te kunnen doen
voor onze vereniging en haar leden.
De club van 50 bestaat uit leden, oud-leden en andere betrokkenen die Achates een warm
hart toedragen en de club willen ondersteunen door jaarlijks een bijdrage van € 50,= te
doneren.
Met de verworven middelen worden activiteiten en/of projecten gefinancierd die niet uit de
normale begroting van de vereniging kunnen worden betaald. Met andere woorden door de
middelen van de club van 50 kunnen we een keer iets extra’s doen voor onze voetbalclub.

De leden van de club van 50 kunnen ideeën aandragen en beslissen mee over de projecten
die jaarlijks gefinancierd worden.  Dit kan materiaal zijn (bijvoorbeeld nieuwe dug-outs,
kleding o.i.d), maar kan ook een activiteit zijn (bijvoorbeeld een jeugd clinic). Jaarlijks zullen
de leden actief benaderd worden om over de bestedingsdoelen mee te denken.

Hoe word ik lid van de club van 50?
 Je wordt lid door het invullen van het inschrijfformulier en het tekenen van de
machtiging. Het getekende inschrijfformulier svp afgeven bij één van de commissieleden.
 Lidmaatschap van de club van 50 bedraagt € 50,= per jaar
 Aan clubgebouw hangt een groot doek met de namen van de leden van de club van 50.
Ook jouw naam kan daar bij komen te staan!

Met vriendelijke groet,
De commissieleden,
Pierre Philipsen
Geert Konings
John Hopman
Jacqueline Thomassen