Bij VV Achates hanteren wij de volgende contributiebedragen:

<12 jaar: €122,-

Van 12 t/m 15: €126,-

Van 16 t/m 18: €133,-

Veteranen: €159,-

Senioren/dames: €180,-

Steunende leden:€48,-

Vrouwen 30+: €55,-

Walking football: €48,-

De contributie wordt twee keer per jaar, te weten eind september en eind januari via automatische incasso afgeschreven. Leden zijn verplicht V.V. Achates te machtigen om de contributie te kunnen innen.

Ouders van jeugdleden kunnen in bijzondere gevallen aanspraak maken op een tegemoetkoming in het contributiegeld. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met het Jeugdfonds Sport Limburg (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/) of met de Stichting Leergeld https://www.gennep.nl/inwoners-ondernemers/laag-inkomen_42636/item/stichting-leergeld_39985.html

De verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling van de contributie (ook wanneer deze via het Jeugdfonds Sport of Stichting Leergeld wordt betaald) ligt te allen tijde bij het lid of, indien het lid minderjarig, is bij de ouders van het lid. Het is hiervoor van belang wijzigingen in contact- of rekeninggegevens door te geven bij de vereniging. Wanneer wordt voorzien dat afschrijving via automatische incasso niet mogelijk is dient het lid of de ouders contact op te nemen met de commissie waar het lid onder valt.