St. Janstraat 66, Ottersum 0485-512446
U bevindt zich hier:
Home » Nieuws » Aanvullende Coronamaatregelen

Aanvullende Coronamaatregelen

10 september 2020

Beste Achatesleden en – toeschouwers,

Afgelopen zondagen is gebleken dat bij grote drukte de Coronamaatregelen niet te handhaven zijn, en hebben wij helaas ook geconstateerd dat er enkele leden/teams zijn die zich niet aan de genomen maatregelen kunnen of willen houden. Dit geldt niet alleen voor onze eigen leden maar ook voor de bezoekers. De problemen doen zich met name voor in de dug outs, langs de velden en in de kantine / op het terras. Dit is ook door de Gemeente Gennep geconstateerd. De gemeente heeft ons hierover benaderd en haar grote zorgen hierover tegen ons geuit. Buiten het feit dat we met Corona te maken hebben worden ook andere afspraken inzake, het gebruik van sterke drank en de geluidsboxen niet nageleefd. Dit alles is voor ons als bestuur onacceptabel en wij hebben hierover in een ingelaste bestuursvergadering gesproken.

Als bestuur hebben wij daarom de volgende maatregelengenomen:

  • De kantine zal tot nader order de gehele week gesloten blijven.
  • De kantine is enkel geopend op zaterdag tot 17.00 uur. Er wordt op zaterdag geen alcohol verschonken
  • Het is uitdrukkelijk verboden zelf meegenomen alcohol te nuttigen in de kleedkamers of op het sportpark
  • Er volgt nogmaals een gesprek met de trainers / leiders van de seniorenteams over de Coronaregels m.b.t. de wedstrijden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan zullen hieraan consequenties verbonden worden.

Hoewel ook het publiek langs de velden zich niet aan de regels houdt (er wordt geen 1.5 meter afstand gehouden), blijven we vooralsnog de wedstrijden met publiek spelen. We hopen dat dit bericht en de extra genomen maatregelen effect zullen hebben op het publiek langs de velden. Mocht dit niet zo zijn dan zullen we ook hier aanvullende maatregelen nemen.

De gemeente heeft aangegeven dat alle ingrediënten aanwezig zijn om het virus verder te verspreiden/te laten opbloeien. Als bestuur dragen wij hiervoor de verantwoordelijkheid maar de gemeente heeft aangeven dat zij hierin ook een rol hebben en niet weg moeten kijken. Op korte termijn vindt een gesprek plaats met de gemeente en de vertegenwoordigers van de gemeentelijke voetbalclubs. Mogelijk dat hieruit extra maatregelen of restricties volgen. Als bestuur wachten wij dit af en tot die tijd blijven bovenstaande maatregelen van kracht.

Het spijt ons zeer dat wij als bestuur deze maatregelen hebben moeten nemen maar wij hebben geen andere keus. De gevolgen van Corona en de maatregelen zijn soms discutabel maar zijn er wel ter bescherming van ons allen. De afgelopen maanden hebben we ons met een kleine groep vrijwilligers ingespannen om iedereen weer veilig te laten trainen en voetballen maar uiteindelijk moeten we er met elkaar voor zorgen dat er geen nieuwe situatie komt waarbij er niet meer gesport mag worden en moeten we een ieders gezondheid in de gaten houden.

We nodigen leden uit met ons mee te denken en actief bij te dragen om er voor te zorgen dat we de extra genomen maatregelen weer kunnen versoepelen of opheffen.

Wij willen geen corona besmettingen,

Wij willen graag blijven voetballen,

Wij willen graag het sportpark geopend houden,

Dit wil jij toch ook?

We moeten dit samen doen!!!”

Namens het bestuur van V.V. Achates