St. Janstraat 66, Ottersum 0485-512446
U bevindt zich hier:
Home » Nieuws » Ledenbijeenkomst verplaatsing Achates

Ledenbijeenkomst verplaatsing Achates

14 juli 2021

Op dinsdag 29 juni is de ledenbijeenkomst geweest in verband met een mogelijke verplaatsing van Achates (download onderstaand de presentatie die deze avond gehouden is). Op basis van deze avond hebben we eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen; “we moeten deze kans grijpen”. Inmiddels is het verkennend onderzoek nagenoeg afgerond. Het programma van eisen is, op enkele puntjes op de ‘i’ na, gereed en de kostenraming is gemaakt. De dag na de ledenbijeenkomst hebben we met de Gemeente en het project Lob van Gennep samengezeten en daar wordt het als een zeer kansrijk project gezien. Na de zomer gaan we verder met de uitwerkingsfase en vindt de verdere detaillering plaats. We zullen dan eerst starten met een bijeenkomst met het bestuur over wat in deze fase verwacht wordt inclusief het tijdspad. We gaan dan ook verder nadenken over eventuele werkgroepen, besluitvormingsprocessen, etc.

Op dit moment ligt het gehele plan van het Lob van Gennep, dus inclusief het deel van Achates, tot 22 juli 2021 ter inzage voor de inwoners. In het eerste kwartaal 2022 neemt de minister, als het goed is, het besluit hierop.

Al met al loopt het goed en staan alle lichten vooralsnog op groen.