St. Janstraat 66, Ottersum 0485-512446
U bevindt zich hier:
Home » Nieuws » Rookvrij sportpark

Rookvrij sportpark

29 augustus 2020

Vanaf seizoen 2020/2021 zet V.V. Achates de eerste stap naar een rookvrij sportpark

Achates is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, aanmoedigen en van elkaar leren. En goed voorbeeld, doet goed volgen. De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken. Ook maatregelen die stapsgewijs worden ingevoerd, zoals niet roken bij de jeugdwedstrijden, kunnen al een groot verschil maken. Daarom vinden wij het als bestuur belangrijk om een stap te zetten in de richting van een rookvrij sportpark.

Naar aanleiding van de inventarisatie van het draagvlak voor een rookvrij sportpark, waarbij een enquête is opgezet om de meningen te pijlen binnen onze vereniging, is gebleken dat de grote meerderheid voor een rookvrij sportpark is. Tijdens de laatste ledenvergadering is dit besproken, waarbij al werd aangegeven dat er stappen zullen worden gezet om dit te realiseren.

Aanpak/beleid, Wat verandert er?

Roken op sportpark (vanaf de muur bij de parkeerplaats) is vanaf 1 september niet meer toegestaan tijdens jeugdtrainingen en – wedstrijden (ma t/m vrij tot 22.00 uur, zaterdag tot 18.00 uur). Ook op andere dagen ontmoedigen wij het nog steeds om te roken op het sportpark.

Op ons terrein zal duidelijk worden aangegeven wanneer er gerookt mag worden.
Wij hopen dat jullie je ook sterk maken voor een gezonde omgeving en dat je elkaar wijst op het nieuwe rookbeleid zodat het ook daadwerkelijk kan worden nageleefd.

Halverwege het seizoen zal het beleid geïnventariseerd en opnieuw bekeken worden, om zo uiteindelijk stapsgewijs naar een geaccepteerd volledig rookvrij sportpark te gaan.

Waarom een rookvrij sportpark?
● Om het goede voorbeeld te geven aan onze jeugdleden
● Het schadelijke meeroken word voorkomen
● Minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakje op het terrein
● Bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien

Sportieve groet,

Het bestuur