St. Janstraat 66, Ottersum 0485-512446
U bevindt zich hier:
Home » Nieuws » Stapt het onvoltallige bestuur van Achates op per 30 juni 2017?

Stapt het onvoltallige bestuur van Achates op per 30 juni 2017?

31 maart 2017

Eind november heeft het huidige bestuur een noodkreet op deze site geplaatst.

Hierin kwam de problematiek over invulling van de vacatures binnen het bestuur aan de orde.

Vier van de acht bestuursfuncties zijn niet bezet(voor het secretariaat is een tijdelijke oplossing),

waardoor de overige vier bestuursleden al langere tijd worden overbelast. De vacatures hebben ook de bezetting van de diverse commissies geen goed gedaan, waarvoor dus ook de nodige plaatsen onbezet zijn.

 

Aan deze noodkreet heeft het bestuur een ultimatum van drie maanden verbonden, waarna bij geen resultaat het bestuur 30 juni 2017 zal gaan stoppen. Eind februari was het ultimatum verlopen en u zult wel denken: “de soep wordt niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend”, of is de problematiek misschien opgelost en zijn de vacatures ingevuld!

 

In januari is een actiegroep onder leiding van Hans Weijers bijeen geweest en heeft de problematiek ter

harte genomen en is met succes breed gaan kijken naar mogelijke kandidaten voor bestuur en commissies.

 

Een update met de stand van zaken op dit moment:

  • Vorige week heeft Niek Michels (5e elftal) ja gezegd tegen de bestuursfunctie voor Seniorenzaken.
  • Ook heeft onlangs Sjoerd van der Werf (zus voetbalt in ons Damesteam) definitief ja gezegd voor de functie van PR en Communicatie.
  • Martijn Geurts (Multimate) gaat aan de slag in de bestuursfunctie met als aandachtsgebied Sponsorzaken. Ook zijn er al een aantal leden en een ouder bereid de commissie Sponsoring te versterken.
  • Voor de bestuursfunctie van Secretaris hebben we ook een serieuze kandidaat, die dit in combinatie met een notulist wil gaan oppakken. Door onverwachte omstandigheden verwachten wij de definitieve toezegging in mei. Zodra we u meer kunnen vertellen, zullen wij u weer informeren.

 

Al met al zijn wij blij, dat onze leden serieus met de problematiek zijn omgegaan, waardoor binnenkort de bestuursbezetting weer op het gewenste niveau is.

 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn voor ons als bestuur voldoende om het eerder geuite ultimatum in te trekken en verder te gaan met onze huidige bestuursfuncties.

 

Wij willen als bestuur de kandidaat-bestuursleden en commissieleden veel succes wensen en hopen, dat u

op korte termijn met hen kunt kennismaken.

 

Bestuur van V.V. Achates.