St. Janstraat 66, Ottersum 0485-512446
U bevindt zich hier:
Home » Nieuws » Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

8 januari 2019

Beste leden,


Hierbij de officiële uitnodiging – en agenda voor de jaarvergadering van 17 januari a.s. om 19.30 uur.Indien je verhinderd bent, kun je afmelden bij het secretariaat: jj.achates@gmail.com We proberen ook zo spoedig mogelijk deze uitnodiging/agenda digitaal door te sturen naar alle leden, maar vanwege de AVG- privacywet is dat lastiger/ moeilijker te verzenden via Sportlink. We doen ons best.De papieren versie ligt vanaf hedenavond in de oude bestuurskamer ter inzage. De notulen van zowel de jaarvergadering d.d.: 20 december 2017, als ook van de extra ledenvergadering d.d.: 3 april 2018 zijn tezamen met het jaarverslag van 2017/2018 op te vragen bij het secretariaat (emailadres: zie hierboven).Ook van deze drie documenten ligt een papieren versie ter inzage in de oude bestuurskamer.


Hopelijk tot volgende week donderdag.

Met vriendelijke groet namens het bestuur: Jan Jansen (secretaris)